Bakanlık Maarif Müfettişi “mülakata itirazların incelenme ve karara bağlanması süresi” uzatılmıştır